Синонимен речник, синоними на алфа_и_омега

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

алфа и омега

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
алфа и омега
(словосъч.) начало и край, всичко, от начало до край; (словосъч.) същина, същност

0 гласа
Фобии
алфа и омега