Синонимен речник, синоними на акцидентен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

акцидентен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
акцидентен
(прил.) случаен, неочакван, ненадеен, внезапен, инцидентен

0 гласа
Фобии
акцидентен