Синонимен речник, синоними на актуалност

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

актуалност

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
актуалност
(същ.) новост, навременност; (същ.) злободневка, злободневие

0 гласа
Фобии
актуалност