Синонимен речник, синоними на адекватен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

адекватен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
адекватен
(прил.) еднакъв, тъждествен, равнозначен, съразмерен, съответен, съответствуващ, корелативен, отговарящ, подходящ, приравнен, съвпадащ, симетричен

0 гласа
Фобии
адекватен
Последно търсено в речника