Синонимен речник, синоними на адаптация

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

адаптация

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
адаптация
(същ.) натъкмяване, притъкмяване, нагаждане, приспособяване, пригаждане, акомодация

0 гласа
Фобии
адаптация