Синонимен речник, синоними на авторитетен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

авторитетен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
авторитетен
(прил.) тежък, важен, влиятелен, с тежест, уважаван, високопоставен, почитан, с престиж, наложил се, властен, мощен, силен, внушителен, наставнически; (прил.) меродавен, компетентен, вещ, опитен, учен, заслужаващ доверие; (прил.) добре обмислен, убедителен

0 гласа
Фобии
авторитетен