Синонимен речник, синоними на автономен

Синонимен речник - Избрете по първа буква:

автономен

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
автономен
(прил.) самостоятелен, самостоен, независим, свободен, самоуправителен

0 гласа
Фобии
автономен