Официални и църковни празници - Деня на водата 22.03.2018

Деня на водата 22.03.2018

Деня на водата 22.03.2018
Деня на водатаНа 22 март светът празнува Деня на водата.

Идеята за честването на деня на водата е предложена на Конференцията за околна среда и развитието (UNCED) през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.
Деня е създаден с цел да се насочи общественото внимание към значението на този безценен ресурс, без който човечеството ни няма как да оцелее, и който е на изчерпване – чистата питейнавода, до която всеки човек има право на свободен достъп.

Основната цел на Световния ден на водата е да се акцентира на наболелите проблеми, а именно с все по-ограничения достъп до вода за пиене за все повече хора по света, важността на усилията да я пестим и да пазим водните ресурси.

Всяка година честването на Световния ден на водата е свързано с определен аспект на прясната вода.

На 22 март правителства и международни организации напомнят публично, че чистата вода е живот, основен ресурс и наследство, което трябва да пазим, защото нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.

2 гласа
Празници
Деня на водата
Празници през 2018 година
Последно търсено в речника