Диалектен речник

Диалектен речник - Избрете по първа буква:

Кратка информация за Диалектните речници:Различават се три вида

диалектни речници

: диференциални диалектни речници, в които се тълкуват само онези думи, които се отличават по форма и значение от книжовните; пълни диалектни речници, в които се описва цялото лексиклано богатство да даден говор, независимо дали съвпада или не с книжованта норма; общи диалектни речници - включват и представят лексиката от всички диалекти.
Последно търсено в речника