Гледане на Кафе

Гледане на Кафе - Избрете по първа буква:

Някои подробности, които трябва да се знаят при гледане на кафе:По традиция след изпиване на

кафето

чашата се взема с лявата ръка и се завърта три пъти по посока на часовниката стрелка. След това се обръща върху чинийка и се оставя течността да изтече. Първоначално се търси общото впечатление - многото фигури и символи говорят за богат и разннобразен живот, а малкото - за целенасоченост, праволинейност и устременост...
Дръжката на чашата символизира човека, който е пил

кафето

. Фигурите горе към ръба на чашата и в посока обратна на часовниковата стрелка от дръжката на чашата символизират настоящето и близкото бъдеще, а към дъното на чашата - далечното бъдеще. Фигурите по посока на часовниковата стрелка от дръжката символизират миналото. Дъното на чашата се смята за нещастно място, а фигурите там - за лош знак.
Чинията показва миналото, чашата – настоящето и бъдещето. Преди всичко трябва да се настроим максимално благоприятно към човека, на който ще се гледа. Следва да бъде включен целият емоционален и творчески апарат, а също и определен дял на фантазията в открояването и съпоставянето на знаците. Използването на фантазията ще бъде полезно само в случай, че нито за миг не забравяте да пожелавате на човека добро. Към чинията се прилага същата символика при тълкуването на знаците, както и при чашката.
Знаците по външните стени на чашката говорят, като правило, за външни, чисто материални признаци на близкото бъдеще.
Ситуацията на дъното, напротив, разкрива дълбоко личното, това което човек носи дълбоко в себе си. Ако, например, дъното е покрито с дебел слой утайка без нито едно прозорче и каменоподобни образувания – това е свидетелство за тежкото състояние на духа. Ако утайката е повече в противоположната на страната, от която е отпито

кафето

, тежестта отминава и обратното.
Трябва да не забравяме, че основата на достоверността на гледане е психокинетична, свързана както с психомоторни реакции, така и с поредица чисто телесни движения.
Следователно: не е нужно да се изисква определен ритуал за обръщането на чашката. Напротив, рисунката в чашката зависи точно от това как на човек му се иска да я обърне – към себе си или обратно, с дясната или с лявата ръка, да я разклаща и изпива докрай или не и т.н.
Когато ви моли да му гледате човек, който ви е неприятен по една или друга причина, следва внимателно, но твърдо да му откажете, ако не можете да промените отношението си към него.
Помнете, само добро отношение води до истински резултати.
И още нещо:
Не трябва да забравяме, че човешкото око възприема по различен начин рисунките, дори и на хартия, затова и картините, които всеки от нас вижда, могат да бъдат възприети от друг човек по-различно или той изобщо да не ги вижда. Трябва да практикуваме упорито, докато окото ни свикне да ги разчита правилно. Не се притеснявайте, ако всичко се слива в черна и нищо не говореща ви утайка. Не се притеснявайте и ако в началото грешите, защото именно чрез грешките постигаме съвършенство в живота.
Опитайте най-напред със своята чашка. Когато усетите, че ставате уверени, особено ако разгаданото скоро се сбъдне, можете да погледнете и в чашата на някой друг. Винаги бъдете отговорни, особено ако човека срещу вас възприема крайно сериозно всичко казано. Даже и думите ви да са изречени на шега, вашата фантазия може да обърка живота на човека, безусловно повярвал ви.