Гледане на Кафе - значение на символа ХОРА (група от хора) в кафето

ХОРА (група от хора)

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ХОРА (група от хора)
вие се нуждаете от подкрепа, приятелите ви са готови да дойдат на помощ.
Двама човека – един срещу друг – вие сте щастлив човек, вие обичате и ще бъдете обичани.
Човек, с каквото и да е животно – за вашите работи, съдейства някой много уважаван, влиятелен и добросърдечен човек.

2 гласа
Гледане
Кафе
ХОРА (група от хора)