Гледане на Кафе - значение на символа СТЪЛБА в кафето

СТЪЛБА

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
СТЪЛБА
знак, отнасящ се като правило към служебната и финансова област.

Стълба

в центъра на чашката – добре сте поработили, очаква ви повишение в службата.

Стълба

, заобиколена от чертички или точки – вашата стихия е търговията. Рискувайте, ще ви дойдат на ум печеливши и верни решения.

Стълба

близо до лице – очаквайте гост отдалече. Той ще ви донесе радостна вест.

Стълба

по цялата чашка в кръг – вие имате сложно финансово положение. Вярвайте в случая, той много ще промени вашия живот.Изкачвате се бавно, но ще постигнете целта си.повишениерастеж в слеж. И фин. Отношение
В центъра- повишение в службата
С точки-вашата стихия е търговията
До лице-гост отдалече, радостна вест
В цялата чаша-сложни финанси, вярвайте в съдбата си
Долу: започвате да реализирате намеренията си
Средата: имате помощ от подкрепа
Горе: скоро ще постигнете целта си.

0 гласа
Гледане
Кафе
СТЪЛБА