Гледане на Кафе - значение на символа СКЕЛЕТ в кафето

СКЕЛЕТ

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
СКЕЛЕТ
знамение за страшни болести, сълзи, погребение.

Скелет

по цялата чашка – за съжаление, ще загубите най-близкия, любим човек.
Светъл

скелет

– предстои ви да понесете дребни обиди, абсолютно незаслужени.

Скелет

, обграден от очертанието на лице – предизвестява за внезапна болест, която ще изненада околните.

Скелет

до път – предстои бедствие. Бъдете предпазливи!

Скелет

до планина – загуба на близък човек.

Скелет

до животно – състоянието на болния рязко ще се влоши.загуба на пари или здравестрашна болест, смърт, погребения
По цялата чаша-загуба на най-скъп човек
Светъл- ще понесети незаслужено дребни обиди
До лице- внезапна смърт, обида
До път-предстои бедствие
До планина-загуба на близък
До животно-рязко влошаване на болен
Долу: нещастно минало
Средата: трудностите са около вас
Горе: ще се наложи да понесете още някои изпитания

0 гласа
Гледане
Кафе
СКЕЛЕТ