Гледане на Кафе - значение на символа ЛОПАТА в кафето

ЛОПАТА

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ЛОПАТА
изравя непознати за вас факти, събития, връзки.

Лопата

горе на чашката – съвсем неочаквано ще намерите това, което сте загубили отдавна и не сте се надявали да го намерите, при това на най-неочаквано място.

Лопата

близо до дърво – вие трябва незабавно да заминете или без да се стеснявате да избягате. Съществува реална заплаха, че ще изгубите своята чест.

Лопата

, заобиколена от контур на лице или лица – в службата много хора завиждат на вашето положение, клюкарстват и даже открито наскърбяват.

Лопата

близо до кръст или квадрат – вест за смъртта на любим човек. Бъдете силни! Тъмна

лопата

в ръката на човек – овдовявайки, вие ще получите голямо наследство от мъжа си.

Лопата

в обкръжение на облаци – така или иначе, скоро вие ще получите недвижима собственост.Вашият тежък труд ще бъде отбелязан с почести и награди.изкарва на бял свят неизвестни за вас събития и факти
Горе: ще намерите нещо отдавна изгубено
До дърво-трябва да избягате, ще загубитее честта си
До лице- много хора ви завиждат, и даже ви наскърбяват
До кръст или квадрат- смърт на любим човек
Тъмна

лопата

в ръка на човек- овдовявайки, ще получите голямо
Наследство
Сред облаци- ще получите недвижима собственост

0 гласа
Гледане
Кафе
ЛОПАТА