Гледане на Кафе - значение на символа КОТВА в кафето

КОТВА

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
КОТВА
този знак спасява от срив, неудачни положения, предпазва от загуби.
Тъмна

котва

долу на чашката – ще постигнете прекрасно положение в обществото.

Котва

в центъра на чашката, край път – предстои ви морско пътуване.

Котва

, обградена от облаци – вие сте непостоянен в мислите и действията си, затова никога не знаете какво искате.

Котва

, заобиколена от линии – трябва да се грижите за защита и спасяване на делото, което сте започнали.

Котва

до писмо – ще получите трогателно писмо с признание в любов.

Котва

, заобиколена от контур на човек – вашите наследници ще ви благославят, защото ще им оставите голямо наследство.успех, трудностиЗнак за благополучие. Рисунката не е особено четлива – временни неприятности, свързани с любимия.спасение от срив и загуба Долу, тъмна- ще постигнене положение в обществото
В центъра, край път-морско пътешествие
Сред облаци-не знаете какво искате
Сред линии- довършете и спасете започнатото дело
До писмо-любовно писмо с признание
До човек-ще оставите голямо наследство и ще ви благославят

спасение от срив и загуба
Долу, тъмна- ще постигнене положение в обществото
В центъра, край път-морско пътешествие
Сред облаци-не знаете какво искате
Сред линии- довършете и спасете започнатото дело
До писмо-любовно писмо с признание
До човек-ще оставите голямо наследство и ще ви благославят


0 гласа
Гледане
Кафе
КОТВА