Гледане на Кафе - значение на символа КОРЕН в кафето

КОРЕН

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
КОРЕН
символ, разкриващ мъдър, замислен характер, благовъзпитаност.

Корен

отгоре на чашката – на вашите роднини ще им се роди дете.

Корен

долу на чашката – в скоро време ще спечелите голяма сума пари.

Корен

в центъра на чашката – повече от всичко обичате самотата. Вие имате умислен, съзерцателен характер.мъдрост и блоговъздигане
Горе: на роднини ще се роди дете
Долу: в скоро време ще спечелите много пари
В центъра- обичате самотата. Имате умислен и съзерцателен х-р


0 гласа
Гледане
Кафе
КОРЕН