Гледане на Кафе - значение на символа КОЛОНА в кафето