Гледане на Кафе - значение на символа КОЗЕЛ в кафето

КОЗЕЛ

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
КОЗЕЛ
знакът на приключения, интересни и весели пътувания, доходни странствания.

Козел

отгоре на чашката – вашите деца са достатъчно просветени и разумни. Можете без страх да ги пуснете на самостоятелно пътуване.
Тъмен

козел

отдолу на чашката – условията около вас са удивително благоприятни. Изчакайте малко, имайте търпение и вие ще получите лесно предложение, от което ще имате хубав доход.

Козел

покрай пътя – предстои ви много изгодно пътуване.

Козел

близо до дърво – очаква ви невъобразимо голяма сума пари. Дръжте се!

Козел

близо до буквите “О” или “И” – гответе се за дълго пътуване.

Козел

в очертанията на лицето или част от лицето помага да разкрием плановете на недобронамерените ви роднини, които се опитват да ви оставят без наследство.

Козел

, изкачващ планина – различни прегради, спънки, подводни камъни ще пречат на вашия път.
Звезда на главата на

козел

а – неочакван успех, внезапен късмет.

Козел

покрай друго животно – известява ви, че скоро ще получите изгодно място.пътуване с доходи
Горе: самостоятелни, разумни деца
Долу, тъмен- шанс, благоприятни условия
Край път-изгодно пътуване

0 гласа
Гледане
Кафе
КОЗЕЛ