Български имена | произход и значение на българските имена


73 гласа
Значение на българските имена - Избрете по първа буква:

Данни на НСИ за българските имена

Повече от 67 хиляди са личните имена на постоянно живеещите в страната български граждани. Разнообразието на имена сред жените е по-голямо от това при мъжете. Близо 29 хиляди са личните имена, които се срещат при мъжете, а за жените те са около 38 хиляди.
Най-разпространените лични имена сред мъжете са ГЕОРГИ и ИВАН - по 176 хиляди или по 4.8% от всички мъжки имена, но ИВАНОВЦИТЕ са с около 300 по-малко. Следващо по най-много притежатели е името ДИМИТЪР - 133 хиляди (3.6%). Класацията на най-разпространените мъжки имена продължава с НИКОЛАЙ – 2.5%, ПЕТЪР – 2.22%, ХРИСТО – 1.79%, ЙОРДАН, СТЕФАН, ТОДОР, ВАСИЛ, СТОЯН, АЛЕКСАНДЪР и др. От всички мъже близо 1 372 хиляди или 38% притежават 20-те най-разпространени лични имена.
Най-често срещаните мъжки мюсюлмански имена са МЕХМЕД – 16000, АХМЕД – 13900, МУСТАФА – 11900.
Разнообразието на имената при жените е много по-голямо. Около 762 хиляди жени или само 19.4% притежават от 20-те най-разпространени женски имена. От всички жени 125 хиляди носят името МАРИЯ (3.2%). Към тях следва да се добави и името МАРИЙКА - около 35 хиляди или 0.9%. На второ място по разпространение сред жените е името ИВАНКА - малко над 72 хиляди (1.8%). Следват: ЕЛЕНА - 58 хиляди (1.5%) и ЙОРДАНКА - 45 хиляди (1.1%). Нежният еквивалент на фаворита при мъжете – ГЕРГАНА е едва на 17-то място с 0.66% от всички женски имена. Сред най-често срещаните имена при жените са типично българските имена – РОСИЦА, ВИОЛЕТА, ДЕСИСЛАВА, НАДЕЖДА, МАРГАРИТА, РУМЯНА, СТОЯНКА, СТЕФКА.
При жените най-често срещаните мюсюлмански имена са ФАТМЕ – 18100, АЙШЕ – 15800, ЕМИНЕ – 9850.
Сред съвременните поколения настъпва изменения в структурата на използваните имена. За родените от 2007 г. досега отново най-разпространеното име за момчетата е ГЕОРГИ - близо 4300 от тях са с това име (3.5% от живородените през този период). На второ място по разпространение вече е Александър (съответно 4 000 и 3.3%). Традиционните имена имат все по-малко разпространение. Например, спрямо структурата на общото население по имена, ИВАН е на четвърто място, ДИМИТЪР и НИКОЛАЙ на пето и шесто място, а ХРИСТО и ЙОРДАН след 20 място. Появяват се все по-често имена МАРТИН (трето място) ДАНИЕЛ (седмо място), КРИСТИЯН (осмо място), ВИКТОР (десето място), които в общото население не са в първите двадесет най- разпространени имена. И при новородените момчета първите двадесет имена се носят от 33.3% от тази група.
При момичетата 22.9% носят първите двадесет най-разпространени имена. Отново тук разнообразието на имената е по-голямо. За наименуване на момчетата от 2007 г. досега са използвани 7 338 имена, а за момичетата, които по принцип са по-малко, са използвани 8 125 имена. През последните години най-много са момичетата с името ВИКТОРИЯ - над 3000 или 2.6%. На второ място е МАРИЯ - 2903 деца (2.5%). Името МАРИЙКА не се среща сред първите двадесет и пет най-разпространени. По-често срещани са ГАБРИЕЛА (трето място), АЛЕКСАНДРА (четвърто място), НИКОЛ, СИМОНА, ЙОАНА, ГЕРГАНА, ТЕОДОРА, РАЯ и ЕЛЕНА - съответно от 5 до 11 място с брой между 1860 до 1116. Други често срещани имена са МОНИКА, МИХАЕЛА, ВАНЕСА, СОФИЯ, ДЕСИСЛАВА, АНЕЛИЯ, ИВАНА, ЦВЕТЕЛИНА, КАЛИНА.
В последните години все по-често се използват съставни имена, но те по- често се срещат при момичетата. При тях първенството държи АНА-МАРИЯ (около 350 деца се казват така, но изписването на името е с известни разлики), МАРИЯ-МАГДАЛЕНА (около 100), МАРИЯ – АНТОАНЕТА и др.
Колкото до имените дни, най-много именници – повече от 300 хиляди празнуват на Ивановден. На Гергьовден имен ден имат с около 100 хиляди българи по-малко. На Богоявление е третата по големина група, празнуващи имен ден около 150 хиляди. Следвани са от традиционните български празници – Никулден, Петровден, Богородица и др.
Най-често срещаните имена в България
Мъже
#
брои
ИМЕ
%
1
176184
4,79
2
175869
4,78
3
133116
3,62
4
91782
2,50
5
81470
2,22
6
65928
1,79
7
56388
1,53
8
54774
1,49
9
54548
1,48
10
54453
1,48
11
52959
1,44
12
49729
1,35
13
49385
1,34
14
48635
1,32
15
45359
1,23
16
40809
1,11
17
39220
1,07
18
33987
0,92
19
33641
0,92
20
33367
0,91
Общо 1371603
37,31
Жени
#
брои
ИМЕ
%
1
125414
3,20
2
72215
1,84
3
58041
1,48
4
44895
1,14
5
36916
0,94
6
35367
0,90
7
31319
0,80
8
30383
0,77
9
29263
0,75
10
29258
0,75
11
28954
0,74
12
28893
0,74
13
28849
0,74
14
28421
0,72
15
26805
0,68
16
25768
0,66
17
25720
0,66
18
25627
0,65
19
25125
0,64
20
25050
0,64
Общо 762283
19,42
Най-често наричани имена в България
Мъже
#
брои
ИМЕ
%
1
4288
3,48
2
4034
3,27
3
3253
2,64
4
3127
2,54
5
2741
2,22
6
2611
2,12
7
2050
1,66
8
2017
1,64
9
1823
1,48
10
1821
1,48
11
1444
1,17
12
1434
1,16
13
1422
1,15
14
1358
1,10
15
1352
1,10
16
1310
1,06
17
1307
1,06
18
1239
1,01
19
1219
0,99
20
1217
0,99
21
1108
0,90
22
1108
0,90
23
1106
0,90
24
1043
0,85
25
1030
0,84
Общо 46462
37,70
Жени
#
брои
ИМЕ
%
1
3059
2,63
2
2903
2,49
3
2198
1,89
4
1994
1,71
5
1862
1,60
6
1564
1,34
7
1323
1,14
8
1216
1,04
9
1208
1,04
10
1191
1,02
11
1116
0,96
12
904
0,78
13
851
0,73
14
787
0,68
15
769
0,66
16
750
0,64
17
743
0,64
18
738
0,63
19
735
0,63
20
712
0,61
21
682
0,59
22
659
0,57
23
658
0,57
24
656
0,56
25
652
0,56
Общо 29930
25,72
Последно търсено в речника