Българо-Английски речник

Случайни резултати от Българо-Английския речник:

Българо-английски речник - Избрете по първа буква:

КУЛМИНАЦИОНЕН

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
КУЛМИНАЦИОНЕН
culmination (attr.), meridian;
кулминационна точка culmination, climax, peak, zenith;highwater;
достигам кулминационната точка come to/work up to/reach a climax, culminate (в in)....[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
КУЛМИНАЦИОНЕН

ОТКЪСЛЕЧЕН

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ОТКЪСЛЕЧЕН
fragmentary, scrappy, sketchy, incomplete, piecemeal;
(прекъсван) disjointed, disconnected, desultory;
чувам ОТКЪСЛЕЧЕН разговор overhear snatches/scraps of conversation;
откъслечно изложение a sketchy account;
откъслечно ръкопляскане ragged clapping;
откъслечни превалявания occasional showers;
откъслечни думи desultory words;
откъслечни сведения scanty/piecemeal information....[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ОТКЪСЛЕЧЕН

СТИХ

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
СТИХ
verse;
(отделен ред) line;
(мн. ч.) poetry;
бял СТИХ blank verse;
свободен СТИХ free verse, vers libre;
пиша СТИХове write poetry: в СТИХове in verse/metre;
преработка в СТИХове versification....[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
СТИХ
Последно търсено в речника