Българо-Английски речник

Случайни резултати от Българо-Английския речник:

Българо-английски речник - Избрете по първа буква:

ПОИМЕНЕН

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ПОИМЕНЕН
nominal;
ПОИМЕНЕН списък a list of names, an index of names;
поименно повикване roll-call....[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ПОИМЕНЕН

СКОТОВЪДЕН

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
СКОТОВЪДЕН
stock-/cattle-breeding;
скотовъдна ферма a cattle-breeding farm, stock-farm;
скотовъдна изложба cattle-show....[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
СКОТОВЪДЕН