Библейски речник

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Аараоновци

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Аараоновци
Потомци на великия свещеник Аарон, наречени така в 1Лет. 12:27; 27:17. Тринадесет градове на племената Юда и Вениамин били назначени за тях - И.Н. 21:13-19; 1Лет. 6:57-60....[ още ]

4 гласа
Библейски
Речник
Аараоновци

Авадон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авадон
Първото название е еврейско, а второто гръцко, но и двете означават разрушител - Отк. 9:11. Той се именува: "ангел на бездната", сиреч: ангел на смъртта, ангел - разрушител....[ още ]

1 гласа
Библейски
Речник
Авадон

Авакум

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авакум
Един от малките пророци. За живота му не знаем нищо. Предполага се, че е бил съвременник на Еремия, и че е пророкувал през 610г. преди Р.Х., малко преди първото нашествие на Навуходоносор в Юдея - 4Цар. 24:1. Пророческата книга на Авакум се състои от три глави. В първата глава, предрича големите беди, които ненаситните халдейци щели д...[ още ]

1 гласа
Библейски
Речник
Авакум

Авана

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авана
Авана и Фарфар. Реките на Дамаск - 4Цар. 5:12. Авана несъмнено е била днешната Барада. Тя е бистър, студен и бърз планински поток, който извира от Срещо Ливан, на североизток от Ермон, тече югоизточно в полето, и близо до Дамаск, като се извива на изток и минава покрай северната стена на града, влива се десет мили на изток в едно от трит...[ още ]

3 гласа
Библейски
Речник
Авана

Аварим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Аварим
Планини на изток от Мъртво море и Долен Йордан, срещу Ерихон, в пределите на моавците и на Рувимовото племе. Не е възможно да определим точно площта им. Планините Нево, Фегор, и Фасга били в Аварим - Чис. 27:12, 33:47,48; Вт. 32:49; 34:1. Е-Аварим обозначава южната част на същото планинско бърдо....[ още ]

1 гласа
Библейски
Речник
Аварим

Авва

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авва
Сирийска дума, която означава баща. Когато евреите започнали да говорят гръцки, може би са запазили тази дума от древния си език, тъй като тя е била по-лесна за произнасяне от гръцката патер. Тя изразява любящата нежност между родител и дете - Мк. 14:36; Рим. 8:15; Гал. 4:6....[ още ]

1 гласа
Библейски
Речник
Авва

август

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
август
Първият Римски император, който се възцарил през 31г. преди Р.Х. Август бе императора, който заповяда да се запише населението на държавата - Лк. 2:1. Това принудило Йосиф и Мария да отидат във Витлеем, мястото където според пророчеството трябвало да се роди Месия. Той умрял през 14г. след Р.Х....[ още ]

2 гласа
Библейски
Речник
август

Авдемелех

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Авдемелех
Етиопянин, един от скопците на Седекия, който спаси пророк Еремия от гладна смърт, когато умирал в една яма, и затова бил помилван от Навузардан, когато бил превзет Ерусалим - Ер. 38:7-13; 39:15-18. "Помни Господ тези, които са негови"....[ още ]

2 гласа
Библейски
Речник
Авдемелех
Последно търсено в речника