Библейски речник ястреб

Библейски речник - Избрете по първа буква:

ястреб

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ястреб
Една твърдо-крила и хищна птица. От родът на

ястреб

ите има различни видове в Сирия. Те са се считали за нечисти от юдеите - Лев. 11:16, и за свети от гърците и египтяните. С хвърченето си,

ястреб

ите поясняват мъдрото провидение на Създателя - Йов 39:26.

0 гласа
Библейски
Речник
ястреб
Последно търсено в речника