Библейски речник яребица

Библейски речник - Избрете по първа буква:

яребица

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
яребица
Една добре позната птица, от която три вида се срещат в Палестина. Сауловото преследване на Давид, е сравнено с преследването на

яребица

в планините - 1Цар. 26:20. Това може да се изтълкува с един обичай на аравийците, които като виждали, че тази птица изнемощява, когато се подгонва няколко пъти един след друг, най-накрая се спускали внезапно върху нея, и я удряли с тоягата си. Значението в Ер. 17:11: "Каквато е

яребица

та, която събира пиленца, които не е измътила", е че тя изгубва труда си, защото малките птици като се излюпят я напускат. |

0 гласа
Библейски
Речник
яребица