Библейски речник юта

Библейски речник - Избрете по първа буква:

юта

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
юта
Планински град в Юда - И.Н. 15:55. Той бе определен за свещениците - 21:56. Евсевий го описва като едно голямо село, 18 мили на юг от Елевтеропол. Реланд твърди, че

Юта

е "Юдовия град" от Лк. 1:39, в който Захария, бащата на Йоан Кръстител, живееше, но за това няма положително доказателство. За този град се мисли, че е бил на мястото, което днес носи същото име, пет мили на юг от Хеврон.

0 гласа
Библейски
Речник
юта