Библейски речник юница

Библейски речник - Избрете по първа буква:

юница

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
юница
На израилтяните било заповядано, да заколят червеникави юници за народните грехове, по един впечатлителен начин, който е описан в Чис. 19:1-10, и който пояснява невинната и непорочна жертва в лицето на Исус Христос - Евр. 9:13,14. По упорството си тлъстата

юница

, представлявала още разблудното упорство на Израил - Ер. 46:20, 50:11; Ос. 4:16.

0 гласа
Библейски
Речник
юница