Библейски речник щъркел

Библейски речник - Избрете по първа буква:

щъркел

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
щъркел
Еврейското му име значи милост, а гръцкото нежност, поради нежността, която показва към родителите си, които той не оставя, но ги храни и брани в старостта им. Знае се, че

щъркел

и са загивали в усилията си, да избавят от пламъците малките си рожби. В Ер. 8:7, се загатва за непогрешимият инстинкт на

щъркел

ът, като прелетна птица, и високото му хвърчене: "Даже

щъркел

ът по небето знае определените си времена". Мойсей го причислява към нечистите птици - Лев. 11:19; Вт. 14:18. Псалмопевецът казва: "Елхите са жилище на щъркът" - Пс. 104:17. В Европа, тази птица вие гнездата си по високи кули или развалини, по покривите и комините на къщите, но в Палестина, понеже къщните покриви са плоски, тя прави гнездата си по високите дървета.
Клюнът и краката на

щъркел

ът, са дълги и червени. Храни се с полски мишки, гущери, змии, жаби и насекоми. Перушината му навсякъде е бяла, освен по краищата на крилете и бедрата му; той не снася повече от четири яйца.

Щъркел

ите, тръгват за южните, топли страни през август, за да презимуват, и се завръщат в у нас през пролетта. Още някои хора в Европа и Азия, ги държат на голяма почит.

0 гласа
Библейски
Речник
щъркел