Библейски речник чаша

Библейски речник - Избрете по първа буква:

чаша

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
чаша
Тази дума се употребява в Св. Писание с две значения, или със същинско или с преносно значение. В същинско значение, тя обозначава един особен съд за пиене, направен от рог или от метал - Бит. 40:13, 44:2; 1Цар. 7:26. В преносно значение, под името

чаша

се разбира делът, който Провидението определя в живота на всеки човек - Пс. 11:6, 16:5.

0 гласа
Библейски
Речник
чаша