Библейски речник църква

Библейски речник - Избрете по първа буква:

църква

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
църква
Гръцката дума еклесия, означава "събрание", било религиозно или друго, и понякога е преведена така, както в Д.А. 19:32,39. В Новия Завет общо означава "събрание от богомолци", или еврейско - Д.А. 7:38, или християнско - Мт. 16:18; 1Кор. 6:4.
Думата има два аспекта:
1. Всемирната Христова

Църква

, (невидимата

църква

), състояща се от онези, чиито имена са написани на небето, които Бог познава, но които ние не можем да знаем кои са - Евр. 12:23, или "видимата

църква

", състояща се от онези, които минават на земята за Христови последователи - Кол. 1:24; 1Тим. 3:5,15.
2. Една особена

църква

или едно тяло от вярващи, които се събират на едно място и се молят заедно; както Римската

църква

, Коринтската

църква

, и др., до които ап. Павел е отправял писма.

0 гласа
Библейски
Речник
църква