Библейски речник ходатайство

Библейски речник - Избрете по първа буква:

ходатайство

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ходатайство
То се изразява в това, че Исус Христос се явява пред небесния трон като застъпник на людете си, и посредничи чрез извършеното си дело, за да се приемат молитвите им, и да се оправдаят молителите в неговото лице - Ис. 53:12; 1Йн. 2:1; Рим. 8:34; Евр. 7:25, 9:24. Христос е единственият Ходатай, който се застъпва за грешниците и неговото дело е съвършено. За Св. Дух също е писано, че ходатайствува за вярващите - Рим. 8:26, като всява святи желания в сърцата им.

0 гласа
Библейски
Речник
ходатайство