Библейски речник хляб

Библейски речник - Избрете по първа буква:

хляб

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
хляб
Дума, която в Писанието стои често за храна въобще - Бит. 3:19, 18:5, 28:25; Из. 2:20; Лев. 11:3. Манната се нарича "

хляб

от небето" - Из. 16:4.

Хляб

, в буквалният смисъл на думата, обикновено значи пити, направени от житно брашно, а ечемика се употребявал от бедните, и за хранене на конете. Житото се е мелило за всеки ден в малки каменни воденици; брашното се е правило на тесто в дървени нощви, и след това е вкисвало - Из. 12:34; Ос. 7:4. После го правили на пити и го пекли.
Старите евреи, са пекли

хляб

а си по много начини: те са го пекли често под пепелта, или на земята, или върху кръгли медни или железни блюда, или в друг вид подници. Арабите, и други източни народи, при които дървата не изобилват, често пекат

хляб

а си между два огъня, направени от говежди лайна, които горят бавно.

Хляб

ът е добър, ако се яде в същият ден, но кората е черна или прегоряла, и задържа една миризма на веществото, с което е бил печен. Това изяснява Ез. 4:9,15.
Евреите, както и други източни народи, са имали един вид пещ (танур), която има вид на един голям кърчаг, отворен на върха. Те кладели огъня отвътре, и когато се стопляла пещта, те размесвали брашно с вода, и това тесто туряли на външната й страна. Такъв

хляб

се е опичал в едно мъгновение на петури, или тънки питки - Лев. 2гл.

Хляб

ът са пекли още в дупки, изкопани в земята и добре измазани отвътре с хорасан. Огънят наклаждали върху дюшемето на тази пещ; и страните й като се стопляли достатъчно, тънки пити залепяли върху тях, и те скоро се опичали. В големите градове е имало общи пещи и хлебари - Ер. 37:21; Ос. 7:4.
Понеже евреите въобще правели

хляб

а си тънък и на пити, те не го режели с нож, но го чупели, и оттук идва и израза, който много се употребява в Писанието "преломяване (или чупене) на

хляб

"; той означава още ядене, или седене на трапезата. В постановяването на Господната вечеря, нашия Спасител "преломи

хляб

а", който беше осветил; оттук "преломявам

хляб

" и "ломене на

хляб

", в Новия Завет са употребени за Господната вечеря. Ядене.
Присъствените

хляб

ове - Чис. 4:7, са били

хляб

ове принасяни всеки съботен ден на Бога върху златната трапеза, която стоеше в Святото място - Из. 25:30; дванадесет пити безквасен

хляб

, принесен със сол и с чист ливан - Лев. 2:13, 24:5-9. Присъствените

хляб

ове, можели да се ядат законно само от свещениците; въпреки всичко това, Давид, когато беше гладен и не се намираше друг

хляб

, взе няколко от тези

хляб

ове от свещеника Ахимелех, и ги изяде без да се съблазни -1Цар. 21:1-6; и нашия Спасител го дава за пример, за да оправдае учениците, които късаха житни класове и ги ядяха в събота - Мт. 12:1-4.

0 гласа
Библейски
Речник
хляб