Библейски речник фараон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

фараон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
фараон

Фараон

е чиста Египетска дума, заета в Еврейския език, и значи цар; заради това навсякъде, където се среща, тя означава "цар". Така

Фараон

Вафрий е същият цар Вафрий. Прилежащото изображение, снето от един Египетски камък, представя образът на една

Фараон

ова дъщеря, вероятно Сисаковата.
Не по-малко от дванадесет или тринадесет Египетски царе, са споменати в Св. Писание, и с изключение на четирима, всичките носят общия титул "

Фараон

". Двама от тях, заедно с този титул, носят и собствени имена - Нехао и Вафрий.
Следва изложение на имената им по ред. Някои от тях, със старанията на Шамполион и други, са вече отъждествени с имената на царе, познати ни от други източници, а останалите още са неизвестни. Толкова кратки, неясни и противоречиви са подробностите, изложени в Египетската история и старото летоброене, че никое име преди Сисак не може безспорно да се отъждестви.
1.

Фараон

- Бит.12:15, по времето на Авраам (1920г. преди Р.Х.). Вероятно е бил цар от Тивската династия.
2.

Фараон

, господарят на Йосиф - Бит. 37:36, 39-50гл.; Д.А. 7:10,13, (1728г. преди Р.Х.). Някои предполагат, че

Фараон

, комуто Йосиф стана везир, е син на гореспоменатия в Бит. 37:36. 3.

Фараон

, който не познаваше Йосиф, и под когото Мойсей бе роден, (1571г. преди Р.Х.) - Из.1:8; Д.А. 7:18; Евр. 11:23.
Твърде е вероятно да е имало друг

Фараон

по времето, когато Мойсей побягна в Мадиамската земя, който умря преди връщането на осемдесетгодишния Мойсей от Мадиам в Египет - Из. 2:11-23, 4:19; Д.А. 7:23.
4.

Фараон

, под чието царуване израилтяните излязоха от Египет, и който погина в Червеното море (1491г. преди Р.Х.) - Из. 5-14гл.; 4Цар. 17:7; Неем. 9:10; Пс. 135:9, 136:15; Рим. 9:17; Евр. 11:27.
5.

Фараон

по времето на Давид (1030г. преди Р.Х.) - 3Цар. 11:18-22.
6.

Фараон

, тъстът на Соломон (1010г. преди Р.Х.) - 3Цар. 3:1, 7:8, 9:16,24.
7. Сисак, към края на Соломоновото царуване, и през Ровоамовото, (975г. преди Р.Х.) - 3Цар. 11:40, 14:25; 2Лет. 12:2.
Оттук нататък вече се споменават собствените имена на Египетските царе. Сисак.
8. Зара, Египетско - Етиопски цар по времето на Аса, (930г. преди Р.Х.), наричан в други източници Осорхон. Зара IV.
9. Сова, или Севех, съвременник на Ахаз (730г. преди Р.Х.) - 4Цар. 17:4. Сова.
10. Тирак, Етиопско - Египетски цар, по времето на цар Езекия, (720г. преди Р.Х.) - 4Цар. 19:9; Ис. 37:9. Той е Теархъ на Страбон, и Таракль на Манетон - Тирак.
11.

Фараон

Нехао, по времето на цар Йосия (612г. преди Р.Х.) - 4Цар. 23:29,30, и др; 2Лет. 35:20-24, и др. Нехао, син Псаметихов. Нехао.
12.

Фараон

Вафрий, съвременик на Навуходоносор, и внук на Нехао; Херодот го нарича Априис. Той се съюзи със Седекия против Навуходоносор, прогони асирийците от Палестина, превзе Тир и Сидон, и се върна в Египет с голяма плячка. Вижда се, че не е съдействал за предпазването на Ерусалим от разрушение - Ер. 37:1-5, 47:1; Ез. 29-32гл. Царува двадесет и пет години, и след неуспешния си поход против Киринея, войската му го свали от престола, според думите на Еремия - Ер. 44:30.

0 гласа
Библейски
Речник
фараон
Последно търсено в речника