Библейски речник уста

Библейски речник - Избрете по първа буква:

уста

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
уста
Понякога се употребява в Св. Писание вместо говорител - Из. 4:16; Ер. 15:19. Господ говорил с Мойсей "

уста

с

уста

" - Чис. 12:8, т.е. снизходително и ясно. Законът трябваше да е в

уста

та на евреите - Из. 13:9, сир. добре научен и преговарян. "Жезълът на

уста

та му" - Ис. 11:4, и "от

уста

та му излизаше меч остър" - Отк. 1:16, обозначават силата на Христовото слово да убеждава, да управлява и съди. Ис. 49:2, и Евр. 4:12. Еврейската дума "

уста

", често се превежда заповед - Бит. 45:21; Йов 39:27; Екл. 8:2.

0 гласа
Библейски
Речник
уста