Библейски речник тъпан

Библейски речник - Избрете по първа буква:

тъпан

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
тъпан
Един музикален инструмент, който рано и често се споменава в Св. Писание - Бит. 31:27; Йов 21:12. Евреите го наричаха тоф, под който са разбирали всякакви

тъпан

и,

тъпан

чета (барабани), и тамбурини (дайрета). Никъде не намираме евреите да са употребявали

тъпан

ът във война, но само по общите си увеселения - Из. 15:20; Ис. 24:8. Жените повече са играли на него - Пс. 68:25. Той се състоял от една добре изработена кожа, опъната на един обръч. По този обръч се закачвали няколко валчести тенекийки или дрънкалки.

Тъпан

ът се друса или блъска със ставите на пръстите, и придружавал музиката. След преминаването на Червеното море, Мариам взе

тъпан

и започна да блъска и да играе с жените - Из. 15:20. Ефтаевата дъщеря, излезе да посрещне баща си с

тъпан

и и други музикални инструменти - Съд. 11:34. Музика.

0 гласа
Библейски
Речник
тъпан