Библейски речник тръба

Библейски речник - Избрете по първа буква:

тръба

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
тръба
Господ заповяда на Мойсей, да си направи две изковани от сребро тръби, за да му служат за свикване на събранието и за вдигането на становете - Чис. 10:2. Такива тръби се употребяваха за оповестяване началото на Гражданската и на Съботната година - Лев. 23:24; Чис. 29:1, и на юбилея - Лев. 25:9,10. Музика.
Празникът на Тръбите, се празнувал през първият ден на Тишри, седмият месец на Свещената година, и първият на Гражданската. Началото на годината, се прогласявало с тръбно възклицание - Лев. 23:24; Чис. 29:1. Този празник се считаше за тържествен, и никаква делнична работа не се вършеше през него. При ежедневните и месечните жертвоприношения - Чис. 28:11-15, се принасяло и всеизгарянето от името на целия народ, състоящо се от юнец, овен, козел, и седем едногодишни агнета, с приношения от брашно и вино.

0 гласа
Библейски
Речник
тръба