Библейски речник той

Библейски речник - Избрете по първа буква:

той

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
той
Етамски цар в Сирия, който прати сина си при Давид, за да го зарадва за победите му над Ададезер, царят на Сова - 2Цар. 8:9-11; 1Лет. 18:9.

0 гласа
Библейски
Речник
той