Библейски речник тлъстина

Библейски речник - Избрете по първа буква:

тлъстина

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
тлъстина
Тлъстите части на жертвопринесените животни са се изгаряли, и на евреите е било забранено да ядат от

тлъстина

та или от кръвта на жертвите - Лев. 3:16,17, 7:23-27.

0 гласа
Библейски
Речник
тлъстина