Библейски речник тема

Библейски речник - Избрете по първа буква:

тема

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
тема
Едно Исмаилово племе и окръжие, в северната част на Пустинна Арабия - Бит. 25:15.

Тема

се споменава заедно с Дедан - Ис. 21:14; Ер. 25:23, и се слави с керваните си - Йов. 6:19. Днес все още тази страна се нарича на арабски

Тема

.

0 гласа
Библейски
Речник
тема