Библейски речник теле

Библейски речник - Избрете по първа буква:

теле

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
теле
Едно чисто животно, което много се употребявало за жертви. Угоеното

теле

се считало за най-добра храна - Бит. 18:7; Ам. 6:4; Лк. 15:23.
В Ер. 34:18, "те разсякоха

теле

то на две, и минаха между частите му", се споменава за един древен начин за потвърждаване на един завет; с това и двете страни са потвърждавали, че са готови да бъдат разсечени на части, ако не останат верни на него - Бит. 15:9-18.
Златното

теле

, на което евреите се кланяли на планината Синай, в отсъствието на Мойсей, било изляно от Аарон от обеците на людете. Поклонението към, него било придружено с унизителни срамотии, и било наказано със смъртта на 3,000 души.
Еровоам въздигнал златни

теле

та, едно на единият край на царството си, а друго на другия, за да възпре десетте племена да отиват в Ерусалим, за да се кланят и да се събират с Юдовите мъже - 3Цар. 12:26-29. И така людете забравиха своя Бог, и потънаха в грубо идолопоклонство. Еровоам рядко се споменава в Писанието, без да се каже, че той е направил Израил да съгреши. Пророк Осия, често споменава за

теле

то във Ветил, за глупостта и за вината на поклонниците му, и за денят, когато идолът и народът ще се съкрушат от асирийците.

0 гласа
Библейски
Речник
теле