Библейски речник талант

Библейски речник - Избрете по първа буква:

талант

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
талант

Талант

ът е бил тегло, употребявано от евреите, гърците и римляните, и е бил много различен в различните страни и в различните части на една и съща страна. Еврейският

талант

е бил равен на 3000 сикли, т.е. около 423/4 килограма. В Новия Завет,

талант

ът е наименование на едно голямо количество пари - Мт. 18:24, 25:14-40.

0 гласа
Библейски
Речник
талант
Последно търсено в речника