Библейски речник сянка

Библейски речник - Избрете по първа буква:

сянка

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
сянка

Сянка

означава или мрачност - Пс. 23:4, или прохладно уединено място - Ис. 32:2, или покровителство - Ис. 49:2; Дан. 4:12. Дългата

сянка

, която залязващото слънце произвежда, се споменава в Йов 7:2; Ер. 6:4. Нетрайността на

сянка

та, е образ на човешкия живот - 1Лет. 29:15; Пс. 102:11.

0 гласа
Библейски
Речник
сянка