Библейски речник съвест

Библейски речник - Избрете по първа буква:

съвест

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
съвест

Съвест

та е обща способност на всичките нравствени деятели - Рим. 2:13-15. С нея хората различават добро от зло, и одобряват доброто и осъждат злото.

Съвест

та отсъжда за всичките нравствени деяния, като се ръководи от Божията воля, открита в природата и в Св. Писание. Наличието на тази нравствена способност, доказва най-явно, че душата е отговорна пред Бога за делата си, и нейният глас е до голяма степен глас Божий; когато е чиста и добре уведомена,

съвест

та е непогрешима и сочи право към пътя на истината и на правдата. При човека обаче, тази способност много пъти се заблуждава, защото понякога тя попада под влиянията на необуздани страсти или на развратена душа. Например, ако Павел помислил в себе си, че трябва да преследва Христовите последователи - Д.А. 26:9. Това беше грях, защото той беше длъжен да просвети

съвест

та си с всичките средства в силата си, и да я пречисти с Божествена благодат. "Добрата" и "чиста"

съвест

- 1Тим. 1:5 и 3:9, е поръсена с Христовата кръв; тя открива Божията воля, и ни повелява да я вършим от евангелски побуждения; такава

съвест

е "непорочна" - Д.А. 24:16, и имащите такава

съвест

блаженствуват. Една "слаба", (нерешителна и сляпа

съвест

) - 1Кор. 8:7; една "осквернена"

съвест

- Тит 1:15; една "прегоряла"

съвест

- 1Тим. 4:2, закоравяла в престъпленията на законът и на евангелските повеления, ако не се промени чрез благодат, ще стане накрая мъстителна

съвест

, и средство на страшно и вечно мъчение. Никакви телесни мъчения, не са толкова тежки и нетърпими, колкото мъчението на

съвест

та; и макар тя и да дреме тука на земята, ще дойде време, когато ще се събуди и ще бъде като огън негасим.

0 гласа
Библейски
Речник
съвест