Библейски речник събор

Библейски речник - Избрете по първа буква:

събор

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
събор
Тази дума се дава на всякакви събрания. На някои места, тя обозначава Народният еврейски съвет; на други, едно събрание от църковни пастири, събрани да разглеждат някакви църковни дела. Така, събранието на апостолите в Ерусалим - Д.А. 15гл, които трябваше да определят дали Мойсеевият закон да се налага на езичниците, обърнати в християнство, се счита всеобщо като първия

събор

на Християнската църква. Съвет.

0 гласа
Библейски
Речник
събор