Библейски речник суша

Библейски речник - Избрете по първа буква:

суша

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
суша
Продължително бездъждие. Палестина естествено е бедствала от това зло, защото от май до септември, там рядко падали дъждове. Лете, земята се пукала от

суша

, изворите и потоците пресъхвали, а растенията се пазели от изсъхване чрез изкуствено напояване. Ако дъждът не е валял изобилно на времето си, то бедствието е ставало всеобщо и ужасно.

Суша

та се е считала като изливане на Божия гняв - Йов 24:19; Ер. 50:38; Й-л 1:10-20; Аг. 1:11; и на много места в Св. Писание, се споменава за нейните ужаси - Вт. 28:23; Пс. 32:4, 102:4.

0 гласа
Библейски
Речник
суша