Библейски речник сур

Библейски речник - Избрете по първа буква:

сур

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
сур
I. Град на североизточния край на Египет, не далеч от днешния Суез - Бит. 16:7, 20:1, 25:18; 1Цар. 15:7, 27:8. Пустинята

Сур

, която лежи между него и Ханаан, взима името си от този град - Из. 15:22.
II. Мадиамски началник, чиято дъщерята беше убита от Финеес - Чис. 25:15-18, и който бе умъртвен в една война с израилтяните - И.Н. 13:21.

0 гласа
Библейски
Речник
сур