Библейски речник стършел

Библейски речник - Избрете по първа буква:

стършел

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
стършел
Едно известно насекомо, с много остро жило. Господ пропъдил голямо число хананейци, и ги направил да побегнат пред израилтяните, като изпратил

стършел

и върху тях - Из. 23:28; Вт. 7:20; И.Н. 24:12. Муха.

0 гласа
Библейски
Речник
стършел
Последно търсено в речника