Библейски речник стъкло

Библейски речник - Избрете по първа буква:

стъкло

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
стъкло

Стъкло

то е било познато на древните народи, и твърде е вероятно, да е било познато и на юдеите. Знае се добре, че старите египтяни правели синьо

стъкло

. За изобретението на

стъкло

то, разказват, че веднъж някои Финикийски търговци, които имали кораб натоварен със сода, спрели на устието на река Бела, при планината Кармил, за да пренощуват. Те наклали огън, и започнали да готвят, и като не намерили камъни да подложат под котлите, те подложили големи части сода. От огънят, содата и пясъкът се стопили в пепелтта, и като истинали, от тях станало

стъкло

. Огледалата в старо време не са били стъклени, но изляни от мед, а

стъкло

употребявали само за съдове и за украшения.

0 гласа
Библейски
Речник
стъкло