Библейски речник сребро

Библейски речник - Избрете по първа буква:

сребро

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
сребро
Един драгоценен метал, който се употребява от всички народи особено за монети. В Св. Писание, за пръв път се споменава в историята на Авраам - Бит. 13:2, 20:16, 23:16. То се употребяваше в строежа на скинията - Из. 26:19,32, и на храма - 1Лет. 29:4. Като средство за търгуване, евреите в старо време не го употребявали за монети, но го теглили. През времената на Новия Завет е имало монети. Сикъл и Пари.

0 гласа
Библейски
Речник
сребро