Библейски речник сокол

Библейски речник - Избрете по първа буква:

сокол

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
сокол
Хищна птица от родът на ястребите, която бива няколко вида. Мойсей я обяви за нечиста - Лев. 11:14; Вт. 14:13. Птици.

Сокол

ът има много остро зрение - Йов 28:7.

0 гласа
Библейски
Речник
сокол