Библейски речник смърт

Библейски речник - Избрете по първа буква:

смърт

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
смърт
В Св. Писание значи, първо, отделяне на душата от тялото; това е първата

смърт

- Бит 25:11; второ, отчуждението й от Бога - 1Йн. 3:14; трето, втората

смърт

, т. е. вечно осъждение.

Смърт

та е едно наказание, което Бог наложил на Адам за неговия грях - Бит. 2:17, 3:19. Всичките Адамови потомци, като рожба на един законопрестъпник са грешници, и следователно всичките са осъдени да умират. Христос е "нашият живот". Всички верующи имат дял в този живот, и духовно и вечно. Спасителят е унищожил жилото на

смърт

та, и при второто негово пришествие, всичките истински християни ще възкръснат, за да живеят живот вечен.
Когато умират с естествена

смърт

, хората губят диханието си, издъхват - Пс. 104:29; връщат се в пръстта - Бит. 3:19; Екл. 12:7; душата съблича телесното облекло - 2Кор. 5:3,4, напуска телесната си хижа, т. е. земния си дом - 2Кор. 5:1; 2Пет. 1:13,14. Умирането на вярващите се нарича сън или умиране в Христа - 1Сол. 4:14.
"

Смърт

", понякога има други значения; тя обозначава някое голямо злощастие, или належаща опасност, като гонения и мъчения - 2Кор. 1:10. "Вратата на

смърт

та" - Йов 38:17, означава "невидимият свят на починалите". В едно преносно значение, думата

смърт

, обозначава равнодушието на нелицемерните християни към изкушенията на грешния свят - Кол. 3:3.

0 гласа
Библейски
Речник
смърт