Библейски речник слово

Библейски речник - Избрете по първа буква:

слово

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
слово
Едно от названията на второто лице на Св. Троица, което може би показва, че Бог се явяваше чрез делата и ученията на Христос - 1Йн. 1:1, 5:7; Отк. 19:13. "

Слово

то Господне", е едно изречение в Стария Завет, което означава някакво откровение Божие. Отдавна преди идването на Христос на земята, Еврейските тълкуватели на Библията употребявали думата "

Слово

" там, където думата Йеова е стояла в първообразното; и тази дума Еврейските писатели, са считали за име на божественото същество, Синът Божий. От голяма важност е било за Йоан да покаже истинското й значение, и приложението й към Спасителя. Той описва "

Слово

то", като лично и божествено същество, самосъществуващо, и от вечността съществуващо с Отца, но пак се различава от него като Сина, творецът на всичко сътворено, източникът на живота и светлината на човеците, който като се изпълниха времената стана плът - Йн. 1:1-3,14. Евангелието от Йоан, е пълно и ясно относно божествеността на Христос - Йн. 20:31.

0 гласа
Библейски
Речник
слово